• RU
  • icon Waiting For Moderation: 14
Menu

Course project - Electrolysis of sodium chloride solution

  • Added: 21.11.2019
  • Size: 139 KB
  • Downloads: 2
Find out how to download this material

Description

Course project _ Electrolysis of sodium chloride solution 1. і a kaustichn soda to nalezhat chlorine to bagatotonnazhny ts_nny produkt_v h_m_chno ї promislovost_ і it is wide zastosovuyutsya in r_znoman_tny galuzyakh of a national hospodariate; to the same іsnuє the guest demanded Virobnitzvi VAZ products. 2. D_afragmovy method oderzhannya to chlorine that kaustichno ї to soda not a potreba є zastosuvannya shk_dlivy, toxic rechovin, a yak at metod_ _z the rtutny cathode, і not a vimaga є gliboky ochishchennya sirovin, a yak at membrane, shcho to quail the yoga naydots_ln_shy for a virobnitstv vkazany produkt_v. 3. The thermal balance of the process of electrolysis sodium chloride is roostrachovane. 4. On osnov_ mater_alny і teplovy rozrakhunk_v vibrano elektrol_zer _z standartny parameters that tipovy factory vikonannyam BGK-50/25. 5. Peredbacheno come z bezpeka tekhn_k that pozhezhno ї bezpek.

Project's Content

Name Size
icon kursoviy_proekt_elektrolz_rozchinu_natryu_hloridu.rar
139 KB
icon Course_project_Elektroliz_rosin_sodium_chloride
icon Rosrakhunkovo_explained_the_note_to_the_course_project_Elektroliz_roschin_sodium_chloride.doc
182 KB
icon spetsif_kats_ya.cdw
119 KB
icon Electrolyzer_BGK_5025.frw
368 KB
up Up