• RU
  • icon На проверке: 13
Меню

Сравнение заготовок полученных литьём и штамповкой

  • Добавлен: 24.01.2023
  • Размер: 233 KB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Сравнение заготовок полученных литьём и штамповкой

Состав проекта

icon
icon DetaLb(A3).dwg
icon РГЗ.docx
icon Pokovka(A3).dwg
icon VbILbIvok(A3).dwg

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon DetaLb(A3).dwg

DetaLb(A3).dwg
Article No.Reference
Данные для контроля взаимного расположения разноименных профилей зубьев
Нормативный выходной контур
Размер постоянной хорды
Высота до постоянной хорды
Сталь 38ХГМ ГОСТ 4543-71
34 40 HRC. 2. Неуказані фаски 3х45° 3. Неуказані граничні відхилення розмірів отворів - H14
Ступінь точності за ГОСТ1758-81
Середній нормальний модуль
Товщина зуба по нормалі

icon РГЗ.docx

Проектування заготовок
Мета роботи: використовуючи знання про можливості різних методів виробництва заготовок вивчити особливості проектування литих і штампованих заготовок при застосуванні певних способів виробництва заготовок; з’ясувати які правила проектування заготовок впливають на вибір оптимального метода виробництва заготовок при заданих умовах виробництва. Спроетувати литу та штамповану заготовки та зробити техніко-економічне обгрунтування вибору оптимального иетоду виробництва заготовок
Завдання на підготовку до роботи:
)отримати від викладача завдання на проектування: креслення готової деталі для якої передбачається проектування заготовки (рис.1) та обсяг виробничої партії (шт.рік). Ознайомитися з підручниками та довідниками які містять матеріал що тосується можливостей різних методів лиття штамповки та правил їх використання припроектуванні заготовок;
)підготувати таблиці 1 та 2 для запису допусків припусків на механічне оброблення а також для розрахунків фактичних розмірів заготовки і зробити її креслення(рис.2 і 3) та таблицю 3 для запису вихідних даних та ходу розрахунків для визначення собівартості та коефіцієнта використання матеріалу для литої та штампованої заготовок.
Вихідні дані для проектування:
креслення деталі :Шестерня;
виробнича партія – 15000 штукрік;
матеріал Сталь 38ХГМ.
Проектування литої заготовки
Вибір технологічного методу виробництва литої заготовки.
Зважаючи на конфігурацію деталі і розмір виробничої партії обираю кокільне лиття.
Визначаю групу технологічної складності клас точності та ряд припусків за додатком 1 та таблицею 5.2:
група складності - 2;
Підтвердження можливості виготовлення виливка обраним способом :
Заготовку можливо виготовити кокільним литтям всі її елементи крім зубів. На зубці призначаються напуски.
Установлюємо положення виливка у ливарній формі і розташування поверхні розніму .
Розташовую виливок горизонтально поверхню розніму призначаю по осі виливка .
Призначаю технологічні напуски
Напуски назначаю на западини зубів та канавки.
Визначаю допуски на ливарні розміри та припуски на механічне оброблення.
Таблиця 1 – Фактичні розміри заготовки
Номінальний розмір деталі мм
Допуск номінального розміру мм
Табличний припуск мм
Розрахунок фактичного розміру заготовки мм
Фактичний розмір заготовки мм
Призначаю формувальні нахили. Нахили призначаю на поверхні вздовж яких рухається виливок при видаленні з ливарної форми (тобто на поверхні перпендикулярні поверхні роз’єму форми). Для обраного способу лиття (кокільне) нахил стінок форми у бік її роз’єму обираю 10.
Призначаю радіуси заокруглень. Внутрішні радіуси заокруглень Rвн розраховують за формулою: ;
Радіуси заокруглень зовнішніх кутів обираємо з таблиці в залежності від кута між поверхнями та висоти поверхні у напрямку перпендикулярному до поверхні заокруглення:
для діаметру 40 4570 кут між поверхнями дорівнює 900 та висота поверхні від 25 до 50 на ці поверхні призначаю радіус ;
Відповідно до ГОСТ 3.1125-88 виконую креслення литої заготовки.
За отриманим кресленням визначаю об’єм виливка та йогaо масу.
Проектування штампованої заготовки
Спроектувати штамповану заготовку:
матеріал Сталь 38ХГМ .
Вибір методу виробництва.
Зважаючи на конфігурацію виливка і розмір виробничої партії обираю ГКМ.
Класифікація поковки.
Згідно з (таблицею 5.12) обираю клас точності Т4.
Обираю групу сталі М2.
Обираю ступінь складності:
Мп=1014кг; Мф==445кг
С= ступінь складності С3
Зважаючи на конфігурацію вибираємо плоску поверхню розніму (П).
Вибір положення штамповки у формі та розташування поверхні роз’єму.
Розташовую виливок горизонтально до його осі поверхню розніму призначаю по осі заготовки а другу по найбільшому діаметру.
Визначення розрахункової маси і вихідного індексу поковки
Згідно додатку 2 вибираю розрахунковий коефіцієнт Кр=15.
Визначаю вихідний індекс згідно с додатком 3. IB=15.
Призначення технологічних напусків
Напуски назначаю на западину зубів та канавки для виходу інструменту.
Визначення допусків та припусків.
Таблиця 2 – Фактичні розміри поковки
Шорсткість поверхні деталі мкм
Фактичний розмір заготовки
Призначення штампувальних нахилів.
Нахили призначаю на поверхні перпендикулярні площині розніму форми (таблиця 517). Для обраного способу штампування обираю нахили що формуються пуансоном(горизонтальні) 1º матрицею (вертикальні) 3º.
Призначення радіусів заокруглень.
Радіуси заокруглень зовнішніх кутів поковок призначаються за (таблицею5.18) залежно від маси поковки і глибини порожнини рівчака штампа: зовнішні R3 внутрішні R9.
Відповідно до ГОСТ 3.1126-88 та згідно з рекомендаціями ГОСТ 7505-89 виконую креслення поковки.
За отриманим кресленням визначення об’єму поковки та її масу.
Техніко-економічне обрунтування вибору оптимального методу виробництва заготовок
Розрахункова формула або джерело даних
Спосіб виготовлення заготовки
ГОСТ26645-85 ГОСТ7505-89
Оптова ціна 1т виливків (поковок) зі стандартизованого матеріалу заготовки
Цст.з=Ц1-(Ц1-Ц2)(Мз-М1)(М2-М1)
Коефіцієнт ціни матеріалу заготовки
Обсяг виробничої партії
Група серійності заготовки
Доплата за серійність
Заготівельна ціна 1т стружки з матеріалу заготовки
Собівартість виробництва заготовки
Витрати на механічне оброблення віднесені до 1т стружки
Собівартість механічного оброблення заготовки
См.о=Сстр(Мз-Мд)1000
Собівартість виготовлення деталі
Маса матеріалу витраченого на виготовлення заготовки
Коефіцієнт використання матеріалу
Висновок: Проаналізувавши техніко-економічний аналіз виготовлення штампованої та литої заготовок можна зробити висновок про те що найбільш раціональним методом отримання заготовок для данної деталі є штампування на ГКМ оскільки при використанні цього методу отримуємол значно нижчу собівартість виготовлення деталі та вищий коефіцієнт використання металу.

icon Pokovka(A3).dwg

Pokovka(A3).dwg
Article No.Reference
Данные для контроля взаимного расположения разноименных профилей зубьев
Нормативный выходной контур
Размер постоянной хорды
Высота до постоянной хорды
Сталь 38ХГМ ГОСТ 4543-71
280 320 HВ. 2. Невказанi радiуси заокруглень:зовнiшнi R3
внутрiшнi R9. 3. Невказанi штампувальнi нахили:пуансоном(горизонтальнi) 1°. матрицэю(вертикальнi) 3°. 4. Клас точностi Т4

icon VbILbIvok(A3).dwg

VbILbIvok(A3).dwg
Article No.Reference
Данные для контроля взаимного расположения разноименных профилей зубьев
Нормативный выходной контур
Размер постоянной хорды
Высота до постоянной хорды
Сталь 38ХГМ ГОСТ 4543-71
280 320 HВ. 2. Невказанi радiуси заокруглень:зовнiшнi R2
внутрiшнi R4. 3. Невказанi формувальнiнахили 1° 4. Клас точностi 9
ряд припускiв 5 за ГОСТ 26645-85
up Наверх